Créer votre Čestné prohlášení statutárního orgánu

Ce modèle a été préparé par: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instructions

  • Použijte v případě, že zapisujete jednatele, člena představenstva atd. do obchodního rejstříku.
  • Pokud potřebujete písemné čestné prohlášení konkrétní osoby o jiné jakékoliv skutečnosti, použijte toto.

Čestné prohlášení statutárního orgánu

Já, níže podepsaný/á
, datum narození
, bytem
, tímto čestně prohlašuji, že:
Ajouter un commentaire
Annuler
mám plnou svéprávnost (způsobilost k právním úkonům);
Ajouter un commentaire
Annuler
splňuji podmínky provozování živnosti podle ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
Ajouter un commentaire
Annuler
nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ustanovení § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
Ajouter un commentaire
Annuler
splňuji podmínky podle ustanovení § 46 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů;
Ajouter un commentaire
Annuler
a dále prohlašuji, že ohledně mého majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působím nebo jsem působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63 až 65 zákona o obchodních korporacích a neexistuje u mě jiná překážka výkonu funkce
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce jednatele společnosti
se sídlem
, IČO:
a souhlasím se zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku.
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
__________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (238,80 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.